© RTL EENT

An der Rubrik „Meenung“ vun RTL Eent solle Mataarbechter*innen eppes schreiwen, wa se keng Zäit oder Iddi fir e richtege Reportage hunn. De Commentaire haut vum Ben Barsch.

Eng richteg, echt „Meenung“ hunn ech eigentlech net. Eigentlech sinn ech jo och kee Journalist am klassesche Sënn, mat Pressekaart a sou. Mee de Camille vun der IP däerf jo och hei seng Meenung soen, also kann ech als dat bekanntst Gesiicht vum Sender mir jo och mol eppes iwwerleeën. Et gëtt intern praktesch vu mir erwaart, dass ech mech matdeelen - einfach schonn aus deem Grond, well mir nogelauschtert gëtt.

Wat also soen, et geschitt jo nawell vill dobaussen an der Welt, an och hei zu Lëtzebuerg, wat ee kommentéiere kéint. Et wëll een awer och lo kengem op d’Féiss trëppelen. Zum Gléck hëlleft mir do e klengen Trick, deen ech vu mengen RTL Koleeg*innen geléiert hunn. All Behaaptung, déi ee bëssi ze edgy kléngt, kann ee mat engem Fragezeichen hannendrunner an eng Fro verwandelen. A scho gëtt eppes net behaapt, mee just nach suggeréiert.