Photo: zenit.fanatic (CC BY 2.0)

Mee wou gi mir hin?

Wien kennt se net: d’Silly Walks vu Monty Python, also déi ganz gelungen Aart-a-Weise fir op- an ofzegoen. Hei am Land ass dëst Phänomen a liicht ugepasster Variant bekannt: zu Lëtzebuerg seet een: domm gaang.