Photo: crash71100 (Public Domain)

Wéi verhalen ech mech, wa viru mir en Accident geschitt ass?

Wee kennt et net? Dier sidd gemittlech op der Landstrooss ënnerwee, an op ee mol musst der ofbremsen well fierun iech en Auto an e Bam gerannt as. Wéi der iech do am beschten verhalt, hu mer beim CGDIS nogefrot.

Wärend mer op eng Äntwert waarden, hei eng Lëscht vun deene schéinsten Accidentsfotoe vum Joer.

Tëscht Hanenhaff an Reisduerf
Camionnette rennt an Uebstbam
112 mellt
Trottinett op der Kopp zu Ënsber
Tëscht Schiltzbierg an Heeschbech
Campingcar kritt Äppelter ze paken
Tëscht Gräisch an Hamm
Walz kënnt net laanscht Streeauto
Tëscht Lëllgen an Ierpeldeng
Snowboard kënnt net laanscht Rollstull
Tëscht Breinert an Furen
Seegelboot rennt an Yacht
Tëscht Bierkenhaff an Bëlleg
Tandem kritt Äppelter ze paken
Tëscht Openthalt an Nidderréideng
Vëlo rennt an Teimer
Tëscht Biwerbaach an Wandhaff
Walz rennt an Sonneblumm
112 mellt
Vëlomotor op der Kopp zu Ollem
Tëscht Mëlleref an Grenzen
Reesbus rennt an Bam
Tëscht Habscht an Méideng
Cabriolet rennt an Rollschung
112 mellt
Tëff a Flamen zu Rueder
Tëscht Zaepert an Wormer
Cabriolet rennt an Ielenter
RTL EENT war live dobäi
Teimer op der Kopp zu Peppeng
Tëscht Wolwener Klaus an Waldhaff
Camper kritt Blimmchen ze paken
112 mellt
Campengcar a Flamen zu Sir
Tëscht Léisbech an Cloche d'or
Schëff kritt Mëspel ze paken
Tëscht Neihaff an Féngig
Sportswon rennt an Mëspel
Tëscht Uewerkolpech an Giewelsmillen
Doppeldecker rennt an Kiischtebam
Tëscht Räichel an Kräizhaff
Sportswon rennt an Reesbus
Tëscht Wollefsmillen an Soller
Pompjeescamion kënnt net laanscht Taxi
Tëscht Brill an Bierengerbierg
Campengcar kënnt net laanscht Diesellokomotiv
Tëscht Stroossen an Pletschette
Läschfliger kritt Äppelter ze paken
Tëscht Jeeërhaischen an Sommet
Lok rennt an Funiculaire
Tëscht Sirdallschlass an Giwenech
Paddelboot rennt an Kiischtebam
Tëscht Bomillen an Piisseng
Unterseeboot kënnt net laanscht Seelbunn
Tëscht Eppelduerf an Bouferdeng
Campengcar rennt an Ramm
Tëscht Mompech an Nidderdonwen
Vëlo kënnt net laanscht Croisièresschëff
Tëscht Bouferdeng an Leideleng
Diesellokomotiv rennt an Quad
Tëscht Schummeschmillen an Fond de Gras
Tram rennt an Yacht
RTL EENT war live dobäi
Trottinett a Flamen zu Kaaspelt
112 mellt
Flitzer a Flamen zu Ëlwen
Tëscht Bakesmillen an Krautem
Yacht kritt Rousestack ze paken
CGDIS mellt
Pompjeesauto op der Kopp zu Berbuerger Haff
Tëscht Héiweng an Zowaasch
Läschfliger kritt Rousestack ze paken
Tëscht Wëntger an Saassel
Tëff kënnt net laanscht Rollschong
CGDIS mellt
Snowboard op der Kopp zu Kietscht
112 mellt
Firmenauto a Flamen zu Rosswénkeler Haff
RTL EENT war live dobäi
Transporter op der Kopp zu Ischpelt
CGDIS mellt
Sportsmaschinn a Flamen zu Welschent
Tëscht Ënsber an Specksmillen
Tëff kënnt net laanscht Unterseeboot
Tëscht Nidderkolpech an Karelshaff
Lok kritt Meeréischen ze paken
Tëscht Kierchermillen an Konstem
Postkutsch rennt an Ramm
Tëscht Welleschten an Schweebech
Teimer kënnt net laanscht Drotiesel
CGDIS mellt
Jeep a Flamen zu Fossenhaff
Tëscht Eeselbuer an Rouscht
Tram rennt an Päinetsch
Tëscht Uewerglabech an Schwiddelbruch
Gondel rennt an Stäckelchersblumm
Tëscht Tutschemillen an Mënjecker
Elektrovëlo kritt Uebstbam ze paken
Tëscht Pärel an Routbaach
Doppeldecker rennt an Äppelbam
CGDIS mellt
Passagéierschëff a Flamen zu Kuelbecher Haff
CGDIS mellt
Fernlaster op der Kopp zu Uesper
Tëscht Iwwersiren an Senneng
Flitzer rennt an Ielenter
Tëscht Klengbetten an Kleng Elchert
Ramm kënnt net laanscht Bagger
Tëscht Neimillen an Leidelenger Gare
Yacht rennt an Tëff
Tëscht Ärenzen an Räichel
Diesellokomotiv kritt Weid ze paken
Tëscht Schieren an Kréindel
Déngschtwon rennt an Stäckelchersblumm
Tëscht Wolwen an Beelenhaff
Seidekärchen rennt an Blumm
Tëscht Léiweng an Zëtteg
Hybridauto kënnt net laanscht Vëlomotor
Tëscht Baastenduerf an Rued
Tandem rennt an Lann

De CGDIS seet merci.