Photo: Eva Mayer (CC BY-NC 2.0)

Wie war de Knut? Ee spannend Spill fir matzemaachen

An domat ass d’Chrëschtdagszäit dann a Schweden, Finnland a Norwegen definitiv eriwwer. Mir hätten iech lo gäre méi Informatiounen iwwert déi kulturell Hannergrënn vun deem Dag a seng Verankerung an der europäescher Geschicht ginn, mee d’Zäit, déi mir hei bei RTL Eent an der Online Redaktioun hu fir Artikelen zesummenzekopéieren, geet dofir haut net duer. Dowéinst ee spannend Spill fir matzemaachen an eventuell souguer Interaktioun um Social Media ze generéieren: Wësst Dir, wien de Knut wor? Eisen Tipp: Gemengt ass net den Äisbier.